Rekisteriseloste ja tietosuojalauseke

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Art 24 Oy
Y-tunnus: 2830312-6
Postiosoite: Art 24 Oy, Porthaninkatu 6 B 41, 20500 Turku
Sähköposti: info@art24.fi

2. Rekisterin nimi
ART 24:n asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
palvelun toteuttaminen
maksujen toteuttaminen ja varmentaminen
asiakastapahtumien varmentaminen
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
asiakkaan hyväksymä markkinointi
analysointi ja tilastointi
mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
muut vastaavat käyttötarkoitukset

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
arvo tai ammatti
viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
mahdolliset luvat ja suostumukset
mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Osa rekisterin käsittelystä tapahtuu ulkoistetuissa järjestelmissä (mm. Adwords, Analytics, WordPress, Facebook, LinkedIn).

7. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään (kohta 1 ja 2).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtilat ovat lukittuja ja ulkopuolisten tavoittamattomissa. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

9. Vierailutietojen keräys
Kolmannet osapuolet (mm. mainostajat, mainosverkostot sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajat) voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussa esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia rekisterinpitäjän ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla.
Verkkosivulla voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluita, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussa, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja rekisterinpitäjälle ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

10. Yhteys
Käyttäjä voi lähettää rekisteriselosteeseen ja tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät kyselyt osoitteeseen:
Art 24 Oy, Porthaninkatu 6 B 41, 20500 Turku
Sähköposti: info@art24.fi